RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- DVP Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening & Preventieprogramma’s) levert in het kader van het bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ( PSIE Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Bevolkingsonderzoek Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)) hepatitis B vaccin aan verloskundig zorgverleners. De apotheek levert hepatitis B-immunoglobuline op recept.

Hepatitis B-immunoglobuline

Hepatitis B-immunoglobuline (HBIg) is in verschillende doseringen in de handel. In het kader van de PSIE is beschikbaar:

  • Sinds begin 2024 de Nederlandse registratie Uman Big (180IU/ml) van Kedrion (ZI nummer 17267315).
  • Tot eind 2023 de Italiaanse registratie ImmunoHBs (180 IU/ml, 1 ml) van Kedrion (ZI nummer 16798082). 
  • Voor beide geldt: de gehele flacon (180 IU/ml, 1 ml) toedienen. Er is geen risico op overdosering.

Bewaren

Deze immunoglobulinen moeten in het donker bewaard worden bij een temperatuur van 2 tot 8 °C. HBIg is onder deze omstandigheden twee jaar houdbaar. Aangebroken verpakkingen moeten worden vernietigd.

Levering

De apotheek levert hepatitis B-immunoglobuline uitsluitend op recept. De verloskundig zorgverlener schrijft een recept uit voor HBIg. 

De ouders halen het HBIg op bij de openbare apotheek en bewaren dit tot gebruik in hun eigen koelkast. Eventueel kan de verloskundig zorgverlener besluiten hiervan af te wijken.

Als HBIg met spoed toegediend moet worden en de apotheek dit niet in voorraad heeft, kan de apotheek een beroep doen op Orly Pharma. 

Levering HBIg aan apotheek door Orly Pharma
Sinds 1 juli 2021 is de distributie van Hepatitis B-immunoglobuline  van de firma Kedrion uit Italië overgenomen door Orly Pharma.

Voor vragen en bestellingen bij Orly Pharma kunt u contact opnemen met: info@orlypharma.com l tel  +31 (0)77 351 92 75
 

Voor meer informatie, zie 'alternatieven voor plasmaproducten Sanquin'.

Kosten voor de zwangere

De zorgverzekeraar van het kind vergoedt dit product. Voor meer informatie zie ook 'Kosten voor de zwangere'.

Hepatitis B-vaccin

De toediening van het hepatitis B-vaccin is een onderdeel van het RVP Rijksvaccinatieprogramma (Rijksvaccinatieprogramma) en valt buiten de PSIE. Maar aangezien de verloskundig zorgverlener de eerste actieve vaccinatie toedient, wordt de levering van dit vaccin hier ook beschreven. RIVM-DVP levert hepatitis B-vaccin op indicatie.

Hepatitis B-vaccin is onder verschillende merknamen en doseringen in de handel: 

  1. HBVaxPro (5 μg/0,5 ml): hele dosering toedienen! 
  2. Engerix-B Junior (10 μg/0,5 ml): hele dosering toedienen!

Beide vaccins zijn bestemd voor toediening aan kinderen. 

Bewaren

Vaccins moeten in de originele verpakking bewaard worden bij een temperatuur van 2 tot 8 °C. De koelkast van de verloskundig zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor juiste opslag. Dit houdt onder andere in dat de koelkast alleen voor de opslag van medicatie wordt gebruikt en dat de temperatuur continu gemonitord wordt. Voor meer informatie zie Opslag: cold chain .

Levering

RIVM-DVP maakt rond week 30 (zwangerschapsduur 30+0 tot en met 30+6) een afspraak met de verloskundig zorgverlener om het vaccin uiterlijk in week 35/36 (zwangerschapsduur 35+0 tot en met 36+6) af te leveren. De levering van het hepatitis B-vaccin behoort formeel niet tot het bevolkingsonderzoek PSIE maar tot het RVP.

Bij de producten die in het kader van het RVP worden geleverd aan verloskundigenpraktijken worden geen veiligheidsnaalden meegeleverd door RIVM-DVP. Voor meer informatie, zie deze veelgestelde vragen met betrekking tot het gebruik van veiligheidsnaalden.

Kosten voor de zwangere

De kosten van de toediening van het HB-vaccin Hepatitis B-vaccin (Hepatitis B-vaccin) vallen onder het RijksVaccinatieProgramma (RVP).

Uitgelicht: toedieningsformulieren en immunoglobulinen

Een speciale rol in het programma vervullen de toedieningsformulieren:

  • RIVM-DVP registreert de toediening van HBIg en hepatitis B-vaccin in verband met traceerbaarheid en verantwoording;
  • RIVM-DVP bewaakt dat de VKZ Verloskundig Zorgverlener (Verloskundig Zorgverlener) niet over hepatitis B-vaccin beschikt zonder bijbehorende toedieningsformulieren;
  • toedieningsformulieren gaan altijd vergezeld van een portvrije antwoordenvelop;
  • blanco toedieningsformulieren zijn te downloaden op de website van RIVM-DVP.